De Itala 135 is een compacte elektrische veegmachine die ook wel mini elektrische veegmachine of elektrische stoep veegmachi-ne wordt genoemd. Dankzij de eenvoud in gebruik en hantering zijn ze uitermate geschikt voor het reinigen van trottoirs, histori-sche centra, parkeerterreinen, tuinen en parken.

Het vuil wordt opgevangen door middel van een centrale borstel die het afval in een container of in een handige opvangzak stort. De elektrische veegmachine is uitgerust met een compartiment voor het installeren van grote batterijen om een werktijd van een shift te kunnen garanderen.

De elektrisch aangedreven veegmachine is uitgerust met een krachtig filtersysteem dat een totale filtratie van fijnstof PM10 ga-randeert, zelfs zonder water, waarbij alleen schone lucht in het milieu terechtkomt.

300x576 itala 135 copy

Wilt u de Itala aan het werk zien?
Klik dan op het plaatje