Wereldwijd besteden gemeenten steeds meer aandacht aan het milieu en de urgentie van het verminderen van verontreinigende stoffen om het grondgebied en de levenskwaliteit te beschermen. Op weg naar een schonere toekomst, heeft Cleantotaal ecologische oplossingen gecreëerd die zijn ontworpen met 0% impact op het milieu.

Go electric!

Vervuiling is een wereldwijd probleem. Dat is de reden waarom overheden over de hele wereld hebben besloten de verkoop van benzine- en dieselauto's stop te zetten. Om de gemiddelde opwarming van de aarde onder de twee graden te kunnen houden, zoals voorgesteld in het klimaatakkoord van Parijs (2015), is het noodzakelijk dat binnen 20 jaar 600 miljoen elektrische auto’s gaan rijden.

De zwerfvuilzuigers ARIA en ARIAMATIC (uitgerust met het innovatieve Follow-Me-systeem), de elektrische materiaalwagen CUBO en de stoep/straatveger ITALA zijn daar het bewijs van.

100% ELEKTRISCHE OPLOSSINGEN voor het reinigen van onze steden.

4 GOEDE REDENEN

Elektrische voertuigen bieden een aantal voordelen voor zowel gebruikers als voor diegenen die wonen in de omgeving waarin de machines werken.

  • KOSTENEFFICIËNT Het is geen geheim dat op de lange termijn de Total Cost of Ownership van een elektrische machine versus een conventioneel voertuig met brandstofmotor veel lager is. Op dit moment zijn de kosten voor het opladen van de batterij 80% lager t.o.v. de kosten die nodig zijn voor het gebruik van een gelijkwaardig voertuig met brandstofmotor.

  • MAKKELIJK TE ONDERHOUDEN De basismechanica van een elektromotor is heel eenvoudig en bevat minder dan een dozijn bewegende delen. Hierdoor is minder onderhoud nodig en is service eenvoudiger dan op voertuigen met een brandstofmotor. Tel daarbij het voordeel dat verbonden is aan de eliminatie van hydraulische olielekken die in plaats daarvan kenmerkend zijn voor de traditionele motoren. Dit alles komt ten voordele aan de elektrische machines waarbij de onderhoudstijd wordt verkort en service veel eenvoudiger, sneller en goedkoper wordt.

  • BETER VOOR HET MILIEU TMS ontwerpt en vervaardigt elektrische reinigingsvoertuigen met een lage milieu-impact die het leven van hun bestuurders, burgers en toekomstige generaties verbeteren. Geen uitstoot, geen brandstofverbruik en geen afval om de wereld leefbaarder en duurzamer te maken.

  • STIL EN SNEL Straatveegmachine Itala 135 en zwerfvuilzuigers Aria 240 en Ariamatic 240 zijn gebruiksvriendelijk en stil, zodat de machinist zowel 's nachts als in de vroege ochtend wegen en stadscentra kan schoonmaken zonder omwonenden te storen.